Qui som

La XAPSLL està formada actualment per trenta-sis entitats i organitzacions. Aquestes ofereixen a les persones sense llar:

 • Atenció i treball en l'espai públic

 • Equipaments residencials i albergs

 • Equipaments i serveis d'urgència

 • Atenció i suport en habitatges d'inclusió

 • Housing first

 • Salut i salut mental

 • Alcoholisme i toxicomanies

 • Dones al carrer

 • Immigració

 • Atenció a dones i serveis maternoinfantils

 • Coneixement, recerca i dades

 • Campanyes de sensibilització i difusió

 • Sensellarisme explicat a joves

 • Legislació i polítiques socials

Els membres de la XAPSLL es reuneixen de 2 a 3 vegades anuals, per valorar, analitzar, prioritzar i determinar les accions que es porten a terme.

Treballen en base a 4 línies estratègiques de les quals es desprenen uns objectius i unes accions.

Per a portar-les a terme, s'estableixen Grups de Treball amb un encàrrec concret i una temporalitat supervisada per la XAPSLL.

Dinàmiques de participació i consens en la presa de decisions.

Les entitats participants

XAPSLL - Qui som