Què és

La Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL) forma part de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, i està formada actualment per trenta tres entitats i organitzacions. L'Ajuntament de Barcelona n'és l'impulsor i un membre de la xarxa.

La XAPSLL es va constituir el novembre del 2005 amb la finalitat d'enfortir la capacitat d'organització de la ciutat per acompanyar persones sense llar en un procés de recuperació de la màxima autonomia personal i incentivar la detecció i la vinculació d'aquestes persones als recursos existents, tot establint i ampliant el treball conjunt i la col·laboració entre el sector públic i les entitats socials.

Així mateix, contribuir a millorar la capacitat de resposta dels serveis garantits i reforçant les capacitats globals de la ciutat per atendre les situacions més diverses i més complexes, tot establint i ampliant el treball conjunt i la col·laboració entre el sector públic i les entitats socials.

Part de l'Acord Ciutadà

En el marc de la signatura de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, es dóna impuls des de l'Ajuntament de Barcelona a la creació de xarxes temàtiques d'acció. Aquestes xarxes estan integrades per entitats, organitzacions i institucions de la ciutat que comparteixen unes finalitats i metodologies concretes, per tal de cooperar i dirigir el treball compartit cap a objectius estratègics i operatius comuns.

Les xarxes neixen amb la voluntat de treballar conjuntament sobre un mateix eix i/o matèria i assolir millores en els respectius camps d'acció.

Cada xarxa és independent i té, d'acord amb els seus objectius, la seva pròpia dinàmica i el seu propi pla de treball. Tot i així, l'intercanvi de recursos, d'informació, d'eines i coneixements forma part del dia a dia de totes les xarxes, i en totes elles es considera l'aprenentatge mutu i la voluntat d'acció conjunta com la base per aconseguir una major operativitat a la ciutat.

Funcionament de la Xarxa

 • Treball en comissions per desenvolupar diversos aspectes de la xarxa:

  • Comissió Permanent.

  • Comissió de Diagnosi i Recompte.

  • Comissió de Comunicació i Sensibilització.

 • Treball en grups per tal d’abordar necessitats específiques de les persones sense llar:

  • Grup de Dones.

  • Grup de Housing First.

  • Grup de Serveis d’Higiene.

XAPSLL - Què és