Objectius

  • Compartir coneixement, experiències i informació; tot estimulant la reflexió, l’anàlisi i el diàleg, per millorar l'orientació i l'eficàcia dels serveis i recursos adreçats a les persones sense sostre.

  • Actuar de manera conjunta i coordinada a través de projectes concrets.

  • Donar impuls a la innovació en la definició del model de Barcelona d’atenció a persones sense llar.

  • Sensibilitzar el teixit social i la ciutadania.

XAPSLL - Objectius