Memòria 2017 de la XAPSLL

El 2017 ha estat un any en què s’ha consolidat el creixement que la XAPSLL ha anat fent en els darrers anys, tant pel que fa al volum d’activitat duta a terme com al nombre d’entitats que s’hi han sumat. A nivell intern, s’ha mantingut el nombre de grups de treball i comissions però han canviat els que existien per d’altres, atenent els objectius del global de la xarxa i les inquietuds i necessitats detectades per les entitats membre. El funcionament intern ha comportat la implicació constant i al llarg de tot l’any a diverses reunions i trobades d’una cinquantena de persones que provenen de diferents organitzacions, fet que enriqueix enormement la nostra xarxa.

La campanya Podries Ser Tu, iniciada a finals del 2016, juntament amb la guia d’estil adreçada a periodistes i el manual de bones pràctiques, han estat eines imprescindibles per a contribuir a desestigmatitzar el col·lectiu de les persones sense llar. Són materials que, com el Recompte de persones al carrer, que ha passat a ser anual, contribueixen a millorar la sensibilització ciutadana respecte el sensellarisme. També podem dir que s’ha consolidat la celebració d’una jornada tècnica anual de la XAPSLL, enguany la cinquena i amb l’assistència de 200 persones, sobre la implementació del Housing First, posant el llistó força alt per a la propera jornada.

La intensa activitat de la XAPSLL i de llurs entitats ha permès una major presència als mitjans de comunicació, tant en premsa escrita, com en ràdio i televisió. I també ha comportat eixamplar la base de la XAPSLL, augmentant les entitats que participen d’aquesta xarxa de l’Acord Ciutadà, esdevenint una de les més actives i influents.

D’enguany també cal destacar que, agafant el relleu de l’anterior Permanent, hi ha hagut una intensa participació a tots els espais de l’Acord Ciutadà, en els seus diferents òrgans executius i operatius -Comissió d’acció, Consell de Governança i Coordinadora de Xarxes- i en altres espais de creació conjunta -l’Assemblea Anual i la Conferència 2017 de garantia de la cobertura de les necessitats essencials-, implicant-nos activament en la creació conjunta entre l’administració, el tercer sector i la ciutadania de l’Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials 2017-2027. A més a més, a nivell de país, hem estat presents en el disseny de l’Estratègia Integral per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya, mitjançant la participació al Plenari i als diferents grups de treball a través de les entitats de la Xarxa, així com també al Grup estratègic i al grup operatiu de la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de Catalunya. A nivell de ciutat també s’ha participat en d’altres iniciatives com el Projecte Impulsem o la Jornada d’aporofòbia organitzada pel Centre d’Acollida Assís.

La XAPSLL, però, té encara alguns reptes pendents, com incrementar la difusió de les campanyes i informes que s’elaboren, sensibilitzar en més ocasions al llarg de l’any la ciutadania envers aquest col·lectiu i aconseguir una major incidència en els mitjans de comunicació.