Com hi pots col·laborar?

L’atenció social ens permet poder establir que en cap cas el col·lectiu de persones sense llar és uniforme i tendeix a presentar uns graus d’heterogeneïtat importants.

Com a Xarxa es parteix de la idea que tota persona pot arribar a superar aquesta situació i per tant cal potenciar les seves capacitats per tal d’aconseguir la màxima autonomia possible en el marc dels serveis adequats a la seva situació.

Tota la intervenció se centra en la persona, establint el suport des de les entitats i el municipi, d’acord amb les seves possibilitats.

Escull l’entitat amb la que vols col·laborar, el tipus de serveis que ofereixen o bé la naturalesa de la teva aportació.

Sumant esforços aconseguirem més.

Aquestes són les 33 entitats:

Amics del moviment Quart Món Catalunya

Associació per la Recerca i l’Acció Social Vincle

Associació Prohabitatge

Caliu – Espai d’acolliment

Fundació Maria Raventós

Lligam

Parròquia Sant Miquel del Por “Projecte Sostre”

Yaya Luisa