El Recompte de 2016

941 persones dormint al carrer i 1.973 allotjades en equipaments

Unes 930 persones voluntàries van participar en el Recompte organitzat per la XAPSLL el passat mes d’abril que va comptabilitzat un total de 941 persones pernoctant a la via pública i 1.973 en equipaments municipals o de les diverses entitats socials, pisos amb suport social o pensions.

Per primer cop, el Recompte va abastar tots els carrers de la ciutat, amb el desplegament de 216 grups de voluntaris i voluntàries, i va comptar també amb la participació de Guàrdia Urbana, Parcs i Jardins i d’altres serveis municipals, que van permetre obtenir les dades corresponents a les àrees de muntanya, alguns parcs tancats i zones de més difícil accés.

Els recomptes d’una nit tenen el doble objectiu de comptabilitzar el nombre de persones que dormen al carrer en un moment concret i de detectar nous espais de pernocta a partir d’una prospecció exhaustiva de tota la ciutat.

Mapa de resultats del Recompte 2016