Comunicat XAPSLL sobre anul·lació del Recompte 2023

El Recompte de persones en situació de sensellarisme que pernocten a la via pública a la ciutat de Barcelona que estava previst per demà dia 30 de maig, lamentablement es suspèn per motius de força major.

Els objectius del Recompte són:

  • Sensibilitzar la ciutadania i visibilitzar la realitat social del sensellarisme, deconstruint la imatge estereotipada de les persones en situació de sense sostre.
  • Donar a conèixer la tasca que es realitza des de les entitats que formem part de la XAPSLL.
  • Millorar el coneixement sobre la realitat de les persones que pernocten al carrer.

Per a la realització d’aquest Recompte s’han mobilitzat 462 persones voluntàries. Per la dimensió de la ciutat de Barcelona, a més del voluntariat, són necessàries també un número elevat de persones que coordinen l’operatiu del Recompte. Només així podem garantir la correcta aplicació metodològica que doni validesa als resultats. Durant la darrera setmana s’ha convocat una vaga per part del servei que gestiona l’equip tècnic del Recompte la qual cosa té un alt impacte en la disponibilitat de recursos a nivell de coordinació.

Davant d’aquesta dificultat i, rere una profunda reflexió per part de les entitats que formem part de la XAPSLL, s’ha valorat que no es disposen dels recursos necessaris per poder assolir els objectius ni dinamitzar el Recompte amb les suficients garanties.

Per això s’ha decidit anul·lar l’execució del Recompte-2023 de persones que pernocten a la via pública tot i que la recollida de dades de les persones que dormen a equipaments d’atenció a persones en situació de sensellarisme, es mantindrà segons el previst.

Lamentem haver de comunicar aquesta decisió, que s’ha posposat fins al darrer moment a fi d’explorar totes les opcions possibles, especialment per l’alta mobilització ciutadana aconseguida i l‘alt esforç realitzat per part dels i les persones membres de la Comissió de Recompte i Diagnosi.

Agraïm profundament la predisposició, la implicació del voluntariat i l’interès dels mitjans de comunicació en aquest projecte de ciutat i de sensibilització ciutadana vers la realitat del sensellarisme.

Molt cordialment,

Xarxa d’Atenció a Persones sense Llar