Inici

En aquest
bar quedava
amb els amics

Aquí va
perdre
la feina

En aquest
banc passa
les nits

Podries
ser tu

Posem fre al

#sensellarisme

Aquest va ser
el seu primer pis

Aquí va morir
el seu marit

Aquí fa
un àpat
al dia

Podries
ser tu

Posem fre al

#sensellarisme

Aquí estudiava
el màster

Aquí li van
detectar
la malaltia

Aquí
recull
feralla

Podries
ser tu

Posem fre al

#sensellarisme

Destacats

Manifest per la lluita contra el sensellarisme

#sensellarisme